1. Đặc điểm tình hình

Thị Trấn Bích Động được chia tách từ xã Bích Sơn tháng 4/1998, nằm ở trung tâm của huyện Việt Yên,là đô thị loại V. với diện tích tự nhiên là 546,98 ha;Thị Trấn Động có 3 thôn và 3 khu phố với 8.170 nhân khẩu . Điều kiện, khoa học, công nghệ, kinh tế phát triển mạnh. Hệ thống các trường học của Thị Trấn Bích Động có 04 trường: 2 trường Mầm non, 01 trường Tiểu học, 01 trường THCS; trong đó có 04 trường công lập đã đạt chuẩn Quốc gia, Trường Mầm non Họa Mi Bích Động nằm trên địa bàn thôn Trung, Thị Trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Quá trình thành lập và phát triển của nhà trường: Trường mầm non bán công Thị Trấn Bích Động, được thành lập ngày 26 tháng 8 năm 2009 theo Quyết định số 310/QĐ -UBND của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Sau một thời gian hoạt động và phát triển không ngừng, trường MN bán công Họa Mi Bích Động được đổi tên thành trường MN Họa Mi Bích Động, theo Quyết định số 290/QĐ-UBND, ngày 4/03/2011 của UBND huyện Việt Yên.

Hiện nay, nhà trường có 18 nhóm lớp với 572 học sinh vàn 31 cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND Thị Trấn Bích Động , Phòng GD& ĐT Việt Yên, trường MN Họa Mi Bích Động đã không ngừng phát triển cả về chất lượng và số lượng. Qui mô trường lớp được mở rộng và xây dựng theo tiêu chuẩn trường MN đạt chuẩn quốc gia công nhận lại tháng 1/2018 nâng mức độ đạt chuẩn lên mức độ 2. Cơ sở vật chất có hai điểm trường lẻ khang trang, sạch đẹp, đầy đủ các trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, học liệu đáp ứng yêu cầu cho việc dạy và học. Môi trường giáo dục an toàn thân thiện, cảnh quan sư phạm luôn xanh, sạch đẹp, có nhiều đổi mới và chuyển biến rõ nét. Nhà trường triển khai và thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Công tác phát triển số lượng hàng năm luôn vượt chỉ tiêu được giao. Việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ được nhà trường luôn quan tâm, cân đối giữa chất lượng nuôi và chất lượng dạy, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tổng số CBQL, GV, NV toàn trường: 36 đồng chí; trong đó CBQL: 5 đồng chí đạt trình độ trên chuẩn (ĐHSPMN), có đủ năng lực để triển khai các hoạt động giáo dục một cách hiệu quả, được tập thể nhà trường tín nhiệm về phẩm chất đạo đức, lối sống, về chuyên môn, nghiệp vụ.

Giáo viên: 32 đồng chí đạt trình độ chuẩn 100%, trên chuẩn là 25/32 đạt 84%. Giáo viên được phân công giảng dạy đúng trình độ, năng lực và thực hiện tốt quy chế chuyên môn, luôn có ý thức tự học, tự rèn để nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hàng năm trường có từ 6 đến 8 GVDG cấp huyện, từ 03 GVDG cấp tỉnh.

Nhân viên: 1 đồng chí, có 1 nhân viên kế toán được biên chế, đạt trình độ trung cấp, 6 cô nuôi do nhà trường hợp đồng.

Nhà trường xây dựng và triển khai thực hiện đầy đủ có hiệu quả chương trình GDMN theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tổ chức thường xuyên các hoạt động CSGD và các hoạt động ngoại khoá, ngày hội, ngày lễ. Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần đạt 98- 99%; bé ngoan đạt 93- 95%; 100% trẻ đến trường được học chương trình GDMN mới và được đánh giá theo các tiêu chí của từng độ tuổi. Qua kết quả khảo sát đánh giá có 89 - 95% trẻ đạt các yêu cầu trên các tiêu chí đánh giá.

100% trẻ được ăn bán trú tại trường, được kiểm tra, theo dõi sức khỏe trên biểu đồ phát triển, được khám sức khoẻ định kỳ 2 lần/năm và tiêm chủng phòng bệnh, phòng dịch. Hàng năm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi giảm từ 0,5 đến 1%.

2. Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ được giao: Quản lý và nuôi dạy trẻ từ 2 - 5 tuổi của 3 thôn; 3 khu phố (thôn Trung; Dục Quang; Đông; Khu phố I;II; III); Hàng năm số lượng trẻ đến trường luôn đạt và vượt chỉ tiêu Kế hoạch được giao. Chất lượng chăm sóc GD từng b­ước phát triển vững chắc, đáp ứng ch­ương trình chăm sóc giáo dục MN mới trong từng giai đoạn.

Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Hằng năm, tự kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, báo cáo cấp có thẩm quyền bằng văn bản

- Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá hoặc theo yêu cầu tối thiểu đối với vùng đặc biệt khó khăn.

- Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

- Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.