Ngày ban hành:
01/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/03/2020
Ngày hiệu lực:
20/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/03/2020
Ngày hiệu lực:
26/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 39/PGD&ĐT-GDMN ngày 11/9/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2019-2020; kế hoạch số: 79/KH- TrMN, ngày 12/9/2019 của nhà trường về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;

 Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Trường mầm non Hoạ My Bích Động xây dựng kế hoạch " Hội giảng" năm học 2019 -2020  như sau:

Ngày ban hành:
21/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Kế hoạch số 39/PGD&ĐT- GDMN, ngày 11/9/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên về việc  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;  Kế hoạch số 76/KH-MN ngày 12/09/2019 của nhà trường về thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020; Chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 – 22/12/2019. Trường mầm non Hoạ My Bích Động tổ chức Hội thi “Những chiến sĩ tý hon” năm học 2019-2020.

Ngày ban hành:
21/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 

Căn cứ Thông tư số 2016/TT-BGDĐT"28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN;

2Căn cứ kế hoạch số 387/KH-BCĐLN, ngày 01/02/2018 của ban chỉ đạo liên ngành tỉnh Bắc Giang về việc triển khai công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2018; kế hoạch số 40/KH- BCĐLN, ngày 26/02/2018 về việc triển khai công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm năm 2018;

 Thực hiện nhiệm vụ năm học: 2019-2020 Việc hướng dẫn thực hiện vệ sinh chăn sóc sức khỏe và phòng chống suy dĩnh dưỡng, đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường. Trường mầm non  Hoạ My Bích Động triển khai kế hoạch phòng chống suy dinh dưỡng như sau:

Ngày ban hành:
21/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 03 : 12