Ngày ban hành:
16/05/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/05/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/03/2020
Ngày hiệu lực:
20/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/03/2020
Ngày hiệu lực:
26/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 39/PGD&ĐT-GDMN ngày 11/9/2019 của Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2019-2020; kế hoạch số: 79/KH- TrMN, ngày 12/9/2019 của nhà trường về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;

 Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Trường mầm non Hoạ My Bích Động xây dựng kế hoạch " Hội giảng" năm học 2019 -2020  như sau:

Ngày ban hành:
21/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 27
Tháng 09 : 1.604